Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Türkiye Rusya İşbirliği Araştırma ve Uygulama Merkezi

Baltıklar’dan Mançurya’ya Rusya İsimli Konferans Gerçekleşti